Augustikväll med LINDBOMS AKUSTISKA

Augustikväll med LINDBOMS AKUSTISKA

Information & Köp

August 18, 2023

-

Kafé Himlavalvet

Insläpp:

Kafé Himlavalvet

18.00

Support:

Kafé Himlavalvet

Biljettpris:

Kafé Himlavalvet

295 SEK / 325 SEK

Åldersgräns:

Kafé Himlavalvet

18 år.

Cirkatider:

Information & Köp

August 18, 2023

-

Kafé Himlavalvet

Insläpp:

18.00

Konsert:

19.30

Support:

Biljettpris:

295 SEK / 325 SEK

Åldersgräns:

18 år.